AMAHUGURWA

Injira mu mahugurwa ya gahunda ya PEACE none maze wige uburyo wagera ku banyetorero bakwegereye ndetse n’ab’isi yose mukabasha guhinduka abantu bahindura isi binyuze mu ivugabutumwa.

NI KUKI GAHUNDA YA PEACE ARI INGENZI MU ITORERO RYAWE ?

Nk’umuyobozi w’itorero, ufite amahirwe yo guha itorero uyoboye inyigisho n’imyuga bikenewe mu kuzana ibisubizo byuzuye, birambye kandi bizana umusaruro n’ibisubizo ku bihanda bikomeye by’abaturanyi bawe ndetse n’isi yose.

GUSHYIRA GAHUNDA YA PEACE MU ITORERO RYAWE BIZAGUFASHA GUTEGURA INYIGISHO :

  • Zifasha abanyetorero kwiyumvamo intego yaryo, maze babashe kuzana impinduka
  • Zizamura abigishwa buzuye babasha gusangiza abandi ubutumwa bwiza
  • Zifasha itorero ryawe kugira umumaro mu barituriye ndetse n’isi yose

AMAHUGURWA YA PEACE MU NCAMAKE

Iyandikishe muri gahunda ya PEACE ibera kuri mudasobwa maze umenye uko washyira gahunda ya PEACE mu itorero ryawe. Amahugurwa yacu azagufasha mu ivugabutumwa, ndetse n’andi masomo yibanda ku bihanda 5 byugarije isi n’umuti wabyo.